Digitalk
Image default
Financieel

Een ondernemingsplan laten schrijven

U kunt u het beste door Bedrijfsplan-schrijven.nl uw ondernemingsplan laten schrijven. Zo weet u zeker dat u een academisch rapport verkrijgt welke voldoet aan de wensen van de bank, de makelaar, de RVO of investeerders. We bestuderen de markttrends, bekijken de sterktes en zwaktes van uw concept en stellen de balansen en begrotingen op. Het schrijven van het ondernemingsplan neemt circa 7 dagen in beslag. U kunt vervolgens alles doornemen voor uw eventuele suggesties. Zodoende hebben we 2 dagen later een definitief plan. Onze clienten zijn tot op heden tevreden met het definitieve ontwerp. Als starter kunt u meerdere aanloopkosten hebben waaronder website-ontwerp, logo laten maken, rechtsvorm bij de notaris afwikkelen etc.. Daarom mag u het bedrag van het schrijven van het ondernemingsplan in 2 termijnen voldoen.

Geen standaard invuloefening

Wij gebruiken geen standaard voorbeelde. Zodoende betreffen de bedrijfsplannen die wij schrijven altijd maatwerk, volledig naar uw wensen ingericht en opgesteld. We nemen alles met u door, u kunt daarvoor afspreken op ons kantoor of we bespreken het telefonisch om te bekijken hoe we uw concept kunnen optimaliseren. Ook kijken we naar de financiele haalbaarheid van uw idee. Het business plan is dus een verbeterde versie van uw idee, zowel voor wat betreft de Inhoud qua tekst en cijfers als de lay-out.

Marktonderzoek verzamelen en bestuderen

We analyseren al het marktonderzoek dat te vinden is op het vlak van uw idee , zowel meso- als micro-economisch. De doelgroepen in demografische- en sociaal economische zin worden bepaald, een DESTEP-analyse wordt opgesteld en er wordt een concurrentiematrix opgesteld met de meest relevanten concurrenten en indirecte substituten. We bekijken uw product of dienst vanuit het oogpunt van uw toekomstige klant en stellen vast waarom hij voor u zou kiezen in plaats van de concurrent of substituut.

De ontwikkelingen en trends in uw marktdeel worden duidelijk gemaakt en we bepalen hoe u uw Unique Selling Point daarin kunt inzetten. Als bronnen gebruiken we hiervoor het CBS, de branchevereniging, de KVK en overige statistische websites. We gebruiken altijd de APA-bron methode zodat de lezer van het ondernemingsplan de facts kan toetsen op waarheden.

Samen met u brainstormen en verschaffen van advies

We verstrekken u bedrijfs- en startersadvies met betrekking tot uw idee, verdienmodel en financiële begrotingen. We schrijven dus niet alleen een bedrijfsplan maar begeleiden u ook gedurende het traject tot aan het slagen van financiering.

De financiele sectie

De financiele paragraaf in het plan is de cijfermatige onderbouwing van het gehele rapport. We starten bij de beginbalans na kredietverlening en vervolgens belanden we bij de exploitatiebegrotingen en liquiditeitsbegrotingen voor de komende 3 jaar en de eindbalans.

In de openingsbalans worden de activa en passiva vemeld. Wat wordt er namelijk allemaal gefinancierd. Als er onvoldoende eigen vermogen beschikbaar is dient er een beroep te worden gedaan op banken, investeerders of crowdfunders.

Bezoek onze site voor meer info of bel voor een gratis afspraak op ons kantoor:

W: www.bedrijfsplan-schrijven.nl

E: info@bedrijfsplan-schrijven.nl

T: 070-2210374

https://www.bedrijfsplan-schrijven.nl