Digitalk
Image default
Zakelijke dienstverlening

Spoor 2 re-integratie

De wet Poortwachter houdt in dat de werkgever, bij langdurige ziekteverzuim van een medewerker, er alles aan moet doen om deze medewerker weer het werk te krijgen. Dit kan in de eigen functie in aangepast werk of in een andere functie binnen de organisatie. Wanneer dit niet mogelijk is zal er gezocht moeten worden naar ander passend werk bij een bedrijf buiten de werkgever. De begeleiding en bemiddeling naar ander werk noemen we spoor 2 re-integratie.

Bij spoor 2 re-integratie wordt er door de werkgever vaak gebruik gemaakt van een gespecialiseerd outplacement of re-integratiebureau. Samen met zo’n bureau gaat de weknemer actief op zoek naar passend werk buiten de organisatie. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de werknemer wordt gecoacht en geadviseerd in het solliciteren op passende functies.
Meestal start een spoor 2 traject met een intake waarin een plan van aanpak wordt opgesteld. Er wordt dieper ingegaan op de beperkingen van de weknemer, maar ook de mogelijkheden worden verkend. E er wordt in kaart gebracht welke re-integratie-activiteiten ingezet moeten worden.
Na de intake met de re-integratiecoach wordt er door het re-integratiebureau een openingsrapportage van het traject opgemaakt. Hierin wordt de trajectduur ingeschat en worden alle stappen die genomen gaan worden overzichtelijk en uitgebreid beschreven. Meestal vinden er om de twee of drie weken persoonlijke gesprekken plaats.

Is een medewerker verplicht om meet te werken aan spoor 2 re-integratie?

In principe zijn medewerkers verplicht mee te werken aan een spoor 2 traject. Doet de medewerker dit niet dan kan de werkgever in het uiterste geval een loonsanctie opleggen omdat deze niet meewerkt. Dit betekent dan dat de medewerker tijdelijk geen salaris ontvangt.

Hoe lang duurt een spoor 2 traject?

Meestal duurt een spoor 2 traject tot einde wachttijd ofwel het moment van de WIA-keuring. Indien er eerder nieuw werk is gevonden wordt de medewerker vaak gedetacheerd vanuit zijn huidige (oude) werkgever naar de nieuwe werkgever. Wanneer de wachttijd is verstreken, meestal na twee jaar ziekte, en de medewerker de WIA-status krijgt komen er namelijk interessante subsidies vrij voor de nieuwe werkgever. Tenzij de medewerker natuurlijk beter wordt, dan is spoor 2 niet meer aan de orde en hervat hij bij zijn huidige werkgever (spoor 1).

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl