Digitalk
Image default
Bedrijven

Kennismigrant in dienst nemen? Dit moet je weten!

Het aannemen van een kennismigrant kan een waardevolle aanvulling zijn op je team, vooral als je op zoek bent naar specifieke vaardigheden of expertise die moeilijk te vinden zijn op de lokale arbeidsmarkt. Kennismigranten zijn hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die naar Nederland komen om te werken. Voordat je een kennismigrant in dienst neemt, zijn er echter enkele belangrijke punten waar je rekening mee moet houden. Hier is wat je moet weten:

 

1. Erkend referentschap

Om een kennismigrant naar Nederland te kunnen halen, moet jouw organisatie erkend zijn als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Erkend referent zijn betekent dat de overheid je organisatie vertrouwt om de aanvraagprocedures voor kennismigranten te beheren. Het aanvragen van het erkend referentschap brengt een aantal verplichtingen met zich mee, waaronder administratieve verplichtingen en het zorgen voor naleving van de wet- en regelgeving. Heb je hier hulp bij nodig? ​​www.compasnl.com/ helpt!

 

2. Salariscriterium

Er geldt een minimumsalariscriterium voor kennismigranten, dat jaarlijks door de IND wordt vastgesteld. Dit minimumsalaris is exclusief vakantiegeld en moet marktconform zijn. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het aangeboden salaris aan de kennismigrant voldoet aan deze criteria om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant.

 

3. Verblijfsvergunning

De kennismigrant heeft een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Als erkend referent kun je deze vergunning namens de kennismigrant aanvragen bij de IND. Het proces is doorgaans sneller voor erkende referenten. De verblijfsvergunning wordt in eerste instantie vaak voor een periode van vijf jaar verleend.

 

4. Huisvesting en integratie

Als werkgever speel je een belangrijke rol in de integratie van de kennismigrant in Nederland. Het is aan te raden om ondersteuning te bieden bij het vinden van geschikte huisvesting, het aanmelden bij de gemeente, het regelen van een zorgverzekering, en eventueel het faciliteren van Nederlandse taalcursussen.

 

5. 30%-regeling

Kennismigranten kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling, een belastingvoordeel voor ingekomen werknemers met een specifieke deskundigheid. Onder deze regeling mag 30% van het bruto salaris belastingvrij worden uitgekeerd als vergoeding voor de extra kosten van het verblijf buiten het land van herkomst. De regeling is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en moet worden goedgekeurd door de Belastingdienst.

 

6. Gezinsleden

Kennismigranten hebben het recht om gezinsleden mee te nemen naar Nederland. Deze gezinsleden moeten ook een verblijfsvergunning aanvragen, maar als de kennismigrant erkend is, verloopt dit proces over het algemeen vlot. Gezinsleden hebben eveneens toegang tot de arbeidsmarkt onder dezelfde voorwaarden als de kennismigrant.

 

7. Voortdurende Compliance

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het naleven van de regels rond het in dienst hebben van een kennismigrant. Dit houdt onder meer in dat je wijzigingen in de arbeidsomstandigheden moet melden bij de IND en dat je de administratie met betrekking tot de kennismigrant correct en up-to-date moet houden.

 

Het in dienst nemen van een kennismigrant kan een complex proces zijn, maar door nauwgezet de regels te volgen en de nodige ondersteuning te bieden, kun je succesvol internationaal talent aan je organisatie toevoegen. Dit niet alleen om je team te versterken met unieke vaardigheden en kennis, maar ook om de culturele diversiteit en internationale uitstraling van je bedrijf te vergroten.