Digitalk
Image default
Rechten

Familierecht advocaat Amsterdam

Familierecht advocaat Amsterdam

Bij verreweg de meeste zaken (50 procent) die voor de rechter komen in Amsterdam speelt het familierecht een rol. Dit is terug te zien in het aantal familierecht advocaten Amsterdam die actief zijn. Het familierecht heeft dus een belangrijke positie binnen ons rechtssysteem, maar wat valt er allemaal onder het familierecht Amsterdam? Zie hieronder een opsomming van de belangrijkste onderdelen en het is direct duidelijk waarom het familierecht in Amsterdam zo een populair rechtsgebied is.

 • Echtscheidingsprocedures
 • Opstellen/ontbinden samenlevingscontract
 • Adoptieprocedures
 • Opstellen/ontbinden geregistreerd partnerschap
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Voornaamswijzigingen
 • Opstellen/ontbinden samenlevingscontracten
 • Overlijden
 • Uithuisplaatsingen
 • Gezagsvraagstukken
 • Voogdij
 • Ouderschapsplan
 • Omgangsregeling
 • Adoptieprocedures

De rol van de Europese Unie binnen het familierecht

Niet alleen de Nederlandse wet is van toepassing binnen het familierecht. Wat veel mensen niet weten is dat ook de Europese Unie bepalend kan zijn. Neem bijvoorbeeld het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ook wel bekend als de EVRM. Hierin staat aangegeven dat iedereen recht heeft op het gezinsleven (family life). Simpel gezegd moet de overheid er alles aan doen om dit voor eenieder mogelijk te maken. Zo kan er ingegrepen worden bij een uithuisplaatsing of bij een adoptieprocedure. Het is dus belangrijk dat jouw familierecht advocaat Amsterdam op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen het familierecht.

Het familierecht Amsterdam is continue in beweging

Bij uitstek is het familierecht een rechtsgebied dat mee moet gaan met de veranderingen binnen de maatschappij. Het beste voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Nog niet eens zo heel lang geleden was het niet mogelijk om te trouwen, nu gelukkig wel. Dit is slechts een voorbeeld van een verandering binnen het familierecht. Zo zullen er in de toekomst nog meer veranderingen aankomen. De advocaat familierecht Amsterdam moet zijn of haar kennis up to date hebben en houden. Gespecialiseerde familierecht advocaten in Amsterdam (advocaten die zich hebben aangesloten bij een specialisatievereniging, denk bijvoorbeeld aan vFAS) dienen jaarlijks hun kennis te toetsen. Ook moeten er punten gehaald te worden, zoals bijvoorbeeld een X aantal uur per jaar besteden aan het familierecht. Als rechtzoekenden weet je dan in ieder geval dat de advocaat familierecht Amsterdam de juiste kennis paraat heeft. Dit wil niet zeggen dat een advocaat die niet is aangesloten bij een specialisatieverering deze kennis niet heeft.