Digitalk
Image default
Energie

Energie en wetgeving omtrent Energie

Energie en wetgeving

Op het gebied van wetgeving en energie valt best wel wat te vertellen. Zo is er een energielabel voor woningen, apparaten en auto’s en er zijn de codes energie. Voor zakelijke energie gelden andere wetten. 

 

Het ACM

Het ACM (Autoriteit Consument & Markt), ziet er onder andere op toe dat iedereen die zich in de energiemarkt begeeft, zich aan bepaalde regels houdt. De ACM heeft een aantal regels vastgelegd in de codes energie. Iedereen die gaspijpleidingen en stroomkabels gebruikt heeft met deze codes te maken. In deze codes zijn regels vastgelegd die gelden voor netbeheerders en energieleveranciers, maar ook voor bedrijven die meten of bedrijven die aansluiten. Het ACM stelt deze codes energie op en controleert en handhaaft of men zich aan de wetten houdt. Vergelijk je energie als je denkt dat je nu te veel geld betaalt. 

 

Codes energie

Er zijn drie codes energie, te weten:

  1. Tarievencode of tariefstructuren: deze regels dienen netbeheerders zich aan te houden bij het berekenen van hun tarieven.

  2. Technische codes: deze codes beschrijven de rechten en de plichten van netbeheerders en netgebruikers. Het gaat bijvoorbeeld over het aansluiten, het meten, het transporteren van gas en elektriciteit en vergoedingen in geval van storingen

  3. Informatiecode: deze beschrijft hoe de energiesector onderling dient te communiceren over aan-/afsluiten van consumenten en bedrijven, overstappen, verhuizen…enzovoort.

 

Energielabel woningen

Het energielabel is in het leven geroepen om ons bewust te maken van ons energiegebruik. In 2015 heeft de overheid alle huiseigenaren een voorlopig energielabel gegeven. Bij verkoop of nieuwe huur moet dit voorlopige label definitief zijn. Dit kan gemakkelijk online en kost een paar euro’s tot een paar tientjes. Als je bij de verkoop of het verhuren geen definitief label hebt, kan je een boete krijgen van maximaal 405 euro. 

 

Online kun je het energielabel van een woning zoeken. Energielabels zijn er van A tot en met G, waarbij A de groenste en G de minst groene is. Het geschatte energielabel is gebaseerd op onder andere het type huis en het bouwjaar. In de praktijk kan je huis groener zijn dan de schatting, doordat je bijvoorbeeld geïsoleerd hebt. Dit kan je ook online wijzigen. Vergelijk je energie op elk moment van het jaar.