Digitalk
Image default
Dieren

De rattenbestrijding in Amersfoort voorkomt ziektes.

Ratten zijn een veelvoorkomend, doch vaak ongewenst ongedierte. Er zijn vier soorten ratten, er is de bruine rat, deze ratten staan er bekend om voor te komen in schuren, kelders en bij het water. Deze ratten kunnen zwemmen en verspreiden ook vaak ziektes. Dan is er de zwarte rat, die komt minder vaak voor en woont vaak in gebouwen. Vervolgens is er de muskusrat, die leeft vooral in het water en staat er bekend om problemen bij dijken te veroorzaken. Tot slot is er de woelrat, een neefje van de woelmuis. Deze rat geeft ook vaak problemen omdat ze vaak bij oevers graven waardoor deze instorten. Rattenbestrijding in Amersfoort voorkomt dat deze ratten ziektes als de ziekte van Weil, het hantavirus, de pest en trichinose kunnen verspreiden onder de mensen. Ratten brengen ook verschillende soorten schades aan. Omdat de tanden van een rat altijd blijven groeien moeten ze veel knagen om ze af te slijten, dit zorgt ervoor dat ze aan ongeveer alles gaan knagen, wat tot grote schades kan leiden. Ook maken ze soms isolatiemateriaal en textiel kapot om er hun nest van te maken.

Wat kan de rattenbestrijding in Amersfoort bemoeilijken?

Ratten zijn knaagdieren en worden vaak verward met muizen. Dat kan rattenbestrijding in Amersfoort moeilijk maken. Toch zijn er wel een paar duidelijke verschillen. Zo zijn ratten groter, is de staart van een muis langer, is de staart van een rat kaal en die van een muis niet, heeft een muis grotere oren en kleinere poten dan een rat. Grote rattenplagen waarbij rattenbestrijding in Amersfoort nodig is worden vaak veroorzaakt door kapotte rioleringen. Ratten leven in een nest. Die is vaak ondergronds, in huizen, in de tuin of in riolen. Ratten kunnen zichzelf heel snel voortplanten. Sommige ratten kunnen we zeven keer acht tot twaalf jongen werpen. Dit zorgt er voor dat het moeilijker is voor rattenbestrijding in Amersfoort om het probleem te verhelpen.