Digitalk
Image default
Verbouwen

4 grote misverstanden over de RI&E

Ieder bedrijf heeft ermee te maken. De RI&E ofwel de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Vaak noemt men het de RI&E of RIE. Mijn persoonlijke voorkeur gaar hiervoor uit naar de RI&E omdat het om twee verschillende fasen gaat. In deze blog ga ik graag de vier grootste misstappen met je bespreken op het gebied van de RI&E, RIE of Risico Inventarisatie en Evaluatie. De bedoeling is dat je zodoende een beter beeld krijgt van deze zinvolle regelgeving om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

Sinds 1994 is de arbowet in werking getreden. Deze arbowet stelt in werking dat de arbodienstverlening door bedrijven moeten worden uitgevoerd. Vaak wordt de RI&E als een middel gezien als ‘onnodige’ kostenpost. Maar vaak moet een RI&E juist in de basis veel opleveren. Denk hierbij aan minder uitval en betere arbeidsprestaties van de medewerkers. Met een dergelijke interpretatie wordt de RI&E vaak al beter gewaardeerd.

Misverstand 1: De RI&E moet je 1x per 4 jaar uitvoeren

In de begintijd van de arbowet werd vaak gecommuniceerd dat je deze eens per vier jaar moest updaten. Echter, in de arbowet staat dit niet vermeld. Wel staat er dat de RI&E compleet en actueel moet zijn. Stel je doet een verbouwing iedere drie jaar, dan moet je de RI&E ook updaten. Dit geldt eveneens voor een bedrijfsverhuizing. Onder compleet wordt verder verstaan dat alle soorten risico’s moeten worden geïnventariseerd. Denk hierbij aan risico’s op het gebied van fysieke- maar ook sociale veiligheid.
Tip: Bespreek alle risico’s meerdere keren in een jaar. Zo houd je het plan van aanpak actueel!
Bonustip: een dynamische ri&e is hiervoor een ideaal instrument.

Misverstand 2: De RI&E laten uitvoeren door externen

Men beweert regelmatig dat je een RI&E het beste uit kunt laten voeren door een externe partij. Echter, een RI&E vraagt om een globale inventarisatie van alle risico’s. Vaak kan een getrainde preventiemedewerker hier prima mee uit de voeten. Hierbij is een goede samenwerking tussen medewerkers en managers wel cruciaal. Bovendien zijn er vaak branche RI&E’s beschikbaar. Deze zijn vaak gemakkelijk in gebruik. Wel is de toetsing van een RI&E vaak verplicht! Houd hier rekening mee bij het vaststellen van de RI&E.
Tip: Laat de preventiemedewerker bepalen wie de RI&E het beste kan uitvoeren. Is intern haalbaar of liever extern?

 

Misverstand 3: De RI&E is voltooid na het in kaart brengen

Het vaststellen van alle risico’s in de RI&E is een goede eerste stap! Echter is de evaluatie (de E in RI&E) net zo belangrijk. Het is van groot belang om de risico’s ook af te dekken en deze te elimineren. Hiervoor is het gebruikelijk om een plan van aanpak te maken en hier acties te ondernemen.
Tip: Maak het plan van aanpak samen met de betrokkenen
Bonustip: zorg er ook voor dat een ongevallen formulier is geintegreerd.

Misverstand 4: De RI&E levert enkel knelpunten op

De inventarisatie van de risico’s leveren naast de knelpunten ook al inzichten op. Bijvoorbeeld inzichten op het gebied van waar je al goed mee bezig bent. Dit zijn echter al hele mooie complimenten en laten zien hoe goed jullie al bezig zijn!
Tip: geef ook aandacht aan de risico’s die al worden beheerst. Zie bovendien de RI&E als ideale kans om je bedrijfsdoelen te halen.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/