Digitalk
Image default
Internet

Wat is vermogensbeheer en wat is het belang ervan binnen ondernemingen?

Vermogensbeheer is een geheel van regels die erop gericht zijn een grotere controle te behouden over de activa van een bepaalde onderneming, teneinde deze concurrerend te maken op de markt. We kunnen activa elk element noemen dat waarde en belang heeft voor een onderneming. Zo kunnen wij de volgende elementen als activa beschouwen:

  • Merken;
  • Contracten
  • Gereedschap en materialen;
  • IT-apparatuur.

Dit zijn op hun beurt elementen die een dergelijk management kunnen samenstellen en worden gebruikt om een goed management binnen bedrijven te maken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees verder!

 

Waarvoor dient een asset management software?

Het activabeheer dient om het verbruik van materiaal te berekenen en een goede organisatie en bewustzijn te handhaven over wat er gebeurt, het bedrijf binnenkomt en het verlaat. De belangrijkste functie van het systeem is dan ook de controle en registratie van alle activa, vanaf hun productie tot hun verwijdering.

De levenscyclus van elk element wordt op zijn beurt in real time gevolgd door de asset management software die een oogje in het zeil houdt. Bij deze activiteit worden belangrijke verbanden gelegd over hun toestand, waardoor een beter beeld ontstaat over hun kwaliteit.

De belangrijkste doelstelling van het asset management is het bereiken van een voortdurende verbetering op basis van agile methodologieën, zodat deze elementen in hun beste omstandigheden kunnen verkeren en waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf en de mogelijke investeringen die eruit voortvloeien.

 

Belangrijkste voordelen van de implementatie van asset management software

Een asset management software is essentieel voor de bevordering van een georganiseerd bedrijf met een goede strategische planning. In die zin presenteren wij je de belangrijkste voordelen van de implementatie van software voor activabeheer in jouw bedrijf!

 

1. Helpt bij de besluitvorming

Met behulp van de instrumenten voor activabeheer wordt het besluitvormingsproces gemakkelijker dankzij de brede risicoanalyse die in deze methodologie wordt verricht. Op die manier heeft de onderneming de nodige instrumenten in handen om te beslissen of een bepaalde actie al dan niet gunstig zal zijn voor haar bedrijf.

 

2. Verbetert de kwaliteit van de diensten

Door de invoering van een activabeheer binnen de ondernemingen zal de kwaliteit van de dienstverlening onvermijdelijk toenemen. Een van de doelstellingen van dit type beheer is immers voorrang te geven aan de controle van de activa en de prestaties van elk ervan te verhogen, waarbij ook de levenscyclus ervan wordt berekend.

 

3. Strategische planning van hoge kwaliteit

Vermogensbeheer heeft als een van zijn grootste kenmerken de fundamentele strategische analyse. Dit type beheer kan de werknemers helpen bij de risicoanalyse en de uitvoering van nieuwe projecten, waarbij een kwaliteitsplanning wordt verkregen op basis van de gegevens die door de beheersinstrumenten zijn verzameld.

 

4. Vermindert onnodige kosten

Een van de manieren om de kwaliteit van de producten in het vermogensbeheer te verhogen, is gebruik te maken van de analyse van de levenscyclus van elk ervan. Op die manier kan men de gemiddelde levensduur van elk product voorspellen en ook het onderhoud ervan plannen op basis van de prestaties.