Digitalk
Image default
Financieel

De gevolgen van TTIP

Er zijn al jarenlang plannen om een immens, alles omvattend handelsverdrag op te stellen dat alle barrières moet verwijderen tussen Europa en de Verenigde Staten. Een dergelijk verdrag is niet nieuw; De Verenigde Staten hebben al eerder soortgelijke verdragen gesloten met bijvoorbeeld Canada, maar toch is zijn de meningen enorm verdeeld tussen de verschillende partijen. De één is positief, de ander precies het tegenovergestelde.

Ook onder ondernemers heerst een groot meningsverschil. Deze is deels te verklaren door de verschillende standpunten en industrieën, maar ook doordat er zo geheimzinnig over gedaan wordt en er geen duidelijkheid lijkt te komen. Sinds 2013 wordt er al onderhandeld, maar waarover precies blijft tot op heden gissen, maar dat het gevolgen heeft voor jou als ondernemer is wel zeker.

Enerzijds moet het bedrijven handelsmogelijkheden geven en de tarieven verlagen. Dit zou de werkgelegenheid en groeiprognoses ten goede komen en ook voor de consument positief zijn, aangezien de concurrentie toeneemt. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel nadelen. Zo is er een groot verschil tussen de regelgeving in Europa en de Verenigde Staten. Denk als voorbeelden aan de veiligheidseisen voor nieuwe auto’s, de voedingseisen voor voedsel en het gebruik van pesticiden en andere middelen in de landbouw- en vee industrie.

Indirect hebben de verschillende sociale stelsels ook invloed, bijvoorbeeld op de hoogte van de lonen. Dit kan ten kosten gaan van de Europese concurrentiepositie. Om dit tegen te gaan zou ook dit gelijk getrokken moeten worden, waardoor de officiële loonwijzer rondom minimum lonen moet worden aangepast. Daarbij blijft het overigens niet bij het loon, maar is de kans groot dat het hele cao per sector (bijvoorbeeld de bouw cao) aangepast moet worden om meer gemeen te hebben met de Amerikaanse tegenhanger.

Tot die tijd moet je als ondernemer met de onzekerheid kunnen omgaan, want het lijkt er nog niet op dat er snel wat zal veranderen.

http://www.cbbs.nl/