Digitalk
Image default
Dienstverlening

Het trekken van een tand of kies

Voor een kies of tand trekken kunnen verschillende redenen zijn. Meestal gaat het om een tand of kies, die niet meer behouden kan blijven omdat hij dermate is aangetast door tandbederf of tandvleesontsteking, of dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan het voor komen dat er een tand of kies getrokken moet worden om ruimte te maken voor de andere tanden en kiezen. Dit gebeurt meestal in combinatie met een beugel. Bij verstandkiezen kan het voorkomen dat ze niet goed doorbreken, of dat er te weinig ruimte in de kaak aanwezig is. In dat geval kan besloten worden om ze preventief te trekken. Na het trekken van een tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen de buurtanden of kiezen bewegen (wandelen), kunnen de tanden of kiezen boven of onder de getrokken kies uitgroeien, is het niet mooi en is er mogelijk verlies van kauwfunctie. Daarom is het vaak nodig om het gat weer op te vullen. Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden, zoals een prothese, plaatje, frameprothese, brug of implantaat. Wanneer u een afspraak heeft voor het trekken van een tand of kies, is het belangrijk van tevoren goed te eten. Als u geneesmiddelen slikt, kunt u deze gewoon innemen. Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, dient u dit wel ruim van tevoren aan de tandarts of orthodontist te melden. In dat geval moet u namelijk in overleg met de behandelend arts of trombosedienst tijdelijk stoppen met deze medicijnen. Ook bij ander medicijngebruik is het zeer verstandig de tandarts hiervan op de hoogte te brengen. Bij het trekken van een tand of kies wordt er eerst altijd een verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees rond de tand of kies een beetje los. Ook probeert hij alvast wat beweging in de tand of kies te krijgen. Door de verdoving gebeurd dit vaak zonder pijn.

http://orfeokliniek.nl/