Digitalk
Image default
Bedrijven

Wat houdt lean en six sigma in?

Lean komt oorspronkelijk van Toyota en heeft als doel verspillingen uit processen weg te nemen. Hierdoor blijft alleen het waardevolle over vanuit oogpunt van de klant. Alle processtappen en handelingen die geen waarde toevoegen worden verspillingen genoemd. Het toepassen van methodieken als Kaizen of Value Stream Mapping zorgt ervoor dat processen inzichtelijk gemaakt worden en verbeterd worden. Deze “Lean instrumenten” zijn over het algemeen makkelijk te begrijpen en toe te passen.

Het verschil tussen Lean en Six Sigma

Six Sigma legt de focus met name op het verminderen van variatie in de bedrijfsprocessen, om hieruit een constante output en kwaliteit te behalen wordt er data verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan wordt er gekeken waardoor uitschieters ontstaan en hoe deze verholpen kunnen worden. Bij de productie van bijvoorbeeld plastic verpakkingen is dit relatief eenvoudig in te stellen. Niet alleen bij productieprocessen is dit belangrijk. Bij dienstverlening is de constante outpout en kwaliteit van groot belang. Het aanvragen van een nieuw rijbewijs mag niet verschillend zijn qua tijdsduur.

De perfecte combinatie: Lean en Six Sigma

Beide methodieken vullen elkaar goed aan en worden daarom ook vaak samen toegepast. Vaak wordt er door organisaties gekozen om laagdrempelige verbeteringen toe te passen door middel van de Lean methodiek. Hierna, wordt de organisatie met behulp van Six Sigma methodieken in een volgende fase verder verbeterd.

 

http://feenstrawebdesign.nl/wat-is-lean-en-six-sigma/