Digitalk
Image default
Bedrijven

Het arbeidsrecht

Er is arbeidsrecht van toepassing wanneer er onenigheden zijn in de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Het arbeidsrecht is een juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Je kunt het recht in twee onderwerpen onderscheiden. Je hebt namelijk het collectief arbeidsrecht en het individueel arbeidsrecht. In het arbeidsrecht worden allerlei overeenkomsten vastgelegd. Dit gaat dan over arbeidsovereenkomsten en loon verplichtingen die een werkgever moet nakomen. De afspraken moeten altijd worden nageleefd. Deze afspraken vormen eigenlijk de basis van de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Als een van de twee zich er niet aan houdt dan ontstaan er problemen. De werknemer moet goed werk verrichten voor de werkgever. De werkgever moet hiervoor loon uitkeren. Eigenlijk is dit hartstikke logisch en is er niet heel veel moeilijks aan. Er zitten voorwaarden in de overeenkomst. Stel dat het dienstverband beëindigd wordt. Wat voor regels gelden er dan? Dat staat in de arbeidsovereenkomst. Ook staan er afspraken in over het aantal dage verzuim en wat er gebeurt met ziektedagen. Voor bedrijven is het vaak weer anders hoeveel vakantiedagen een werknemer mag opnemen. Dit verschilt dus per bedrijf en wat er is afgesproken. Arbeidscontracten worden meestal opgesteld door de werkgevers. Dit doet hij niet alleen, maar met behulp van een jurist die er veel verstand van heeft. Deze jurist zorgt dat er niks vergeten wordt en alles volgens de regels wordt gedaan. Je kan een advocaat inschakelen om het arbeidscontract te laten checken als je zekerheid wilt dat het klopt. Je kunt dit in directe omgeving doen. Woon je in delft ga dan naar een advocaat delft opzoek. Woon je in Rotterdam dan ga je op zoek naar een advocaat in Rotterdam. Gelukkig bestaan er veel advocatenkantoren en heb je ruim de keuze. Het is makkelijk als je advocaat dichtbij woont.

http://www.ebhlegal.nl