Digitalk
Image default
Banen en opleidingen

Coördinator

Introductie

Volgens het Universitair Besluit van de Unie van 3 mei 2019 werd de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 gewijzigd om de normen voor noodplannen voor ziekenhuizen te bepalen waaraan het ziekenhuis en zijn diensten moeten voldoen. Het ziekenhuis heeft een coördinator voor noodplannen voor ziekenhuizen. .

ZNP (Hospital Emergency Plan) bestaat uit twee delen, namelijk:

In termen van medische behandeling is de hoofdarts verantwoordelijk;

Het tweede deel is de technische inhoud, die de leiding heeft over de algemeen directeur van UMC Sint-Pieter.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het noodplan van het ziekenhuis.

UMC Sint-Pieter hoopt vandaag zijn ZNP-coördinatorteam te versterken door ZNP MED-coördinatoren aan te werven die verantwoordelijk zijn voor medische behandeling (4/5 werk).

Hij of zij zal samenwerken met de ZNP TEC-coördinator die verantwoordelijk is voor de technische aspecten, die ook van invloed zullen zijn op ZNP MED.

Om zijn of haar taak tot een goed einde te brengen, raadpleegt de ZNP MED-coördinator ook alle ziekenhuisdiensten.

Functie van de coördinator

De ZNP MED-coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen, bijwerken en verifiëren van het noodplan van het ziekenhuis.

Hij of zij is de contactpersoon binnen en buiten ZNP.

Nadat ZNP is geactiveerd, voert hij of zij zowel preventieve taken als operationele taken uit.

Hij of zij is verantwoordelijk voor het coördineren en bewaken van de kwaliteit van alle activiteiten die verband houden met het noodplan van het ziekenhuis. Hij of zij staat garant voor het proces en ondersteunt de volgende taken:

Rekening houdend met de veiligheid van patiënten en personeel, noodprocedures in het ziekenhuis formuleren, uitvoeren, continu updaten en implementeren op basis van risicoanalyse;

 • Ontwikkel, onderhoud en actualiseer een aanpasbaar noodplan voor alle diensten in het ziekenhuis;
 • Neem gemeentelijke en provinciale noodplannen op in noodplannen voor ziekenhuizen;
 • Noodplannen voor ziekenhuizen toewijzen binnen het ziekenhuis;
 • Pas het proces aan op basis van veranderingen in de ziekenhuisorganisatie;
 • Voortdurende opleiding van belangrijke zorgaanbieders op verschillende gebieden van het noodplan MED en TEC in ziekenhuizen;
 • Oefeningen organiseren in het kader van ZNP MED en ZNP TEC;
 • Informatie verstrekken aan ziekenhuispersoneel;

Rapporteer en analyseer nadat het noodplan is geactiveerd en doe verbetersuggesties op basis van het continue verbeteringsproces (indien van toepassing).

De ZNP MED-coördinator is de procesbewaker op de afdeling ziekenhuiscoördinatie (zijn of haar lid). Hij of zij ondersteunt de algemeen directeur en de hoofdarts.

De ZNP MED Coördinator is ook lid van het ZNP Permanent Comité.

Profiel

 • Voor interne kandidaten: heb een graduaat of bachelordiploma of 3 jaar kwalificaties op C-niveau
 • Voor externe kandidaten: in het bezit van een graduaat of bachelordiploma
 • Voldoen aan de tweetalige wettelijke vereisten (succesvolle SELOR-test)
 • Geslaagd voor selectie- of promotie-examen
 • Voldoe aan de voorwaarden voor persoonlijke gegevens
 • Om deze functie te realiseren, moet de coördinator / Trice ZNP MED:
 • Toon grote bereidheid om te luisteren en te communiceren;
 • In staat om argumenten te construeren;
 • Blijk geven van uitstekende organisatorische vaardigheden en tact;
 • Ondernemersgeest hebben om de werking van het vakgebied onder de knie te krijgen;
 • Aanpassingsvermogen, aanpassingsvermogen en een vooruitziende blik hebben;
 • Zelfstandig kunnen werken in teamverband en flexibel kunnen zijn;
 • Mogelijkheid om prioriteit te stellen;
 • Wees nauwgezet en haal deadlines;
 • Bepaal actief behoeften;
 • Leef vertrouwelijkheidsregels na;
 • Bekend met MS Office om het programma te verenigen.
 • Erkende werkervaring hebben in vergelijkbare functies en / of ziekenhuisomgevingen;
 • Een goed begrip hebben van de wetgeving inzake noodplanning;
 • Heb ervaring met projectmanagement.

Taal

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal, of bent bereid een tweede taal te leren (voor intern georganiseerde taalcursussen tijdens werkuren kan je een Selor tweetalige bonus krijgen van 150 euro, op voorwaarde dat je Selor Taalcertificaat artikel 10 of artikel 12).

Aanbod

 • De salarisschaal van de publieke sector (sociaal statuut) wordt 38 uur per week gewijzigd.
 • Gelijk aan het volgende niveau: administratief secretaris (is) (esse)
 • Voltijds jaarsalaris: salarisschaal: B 1/2/3
 • Minimum: 27 € 513,39 index (index: 1.7410)
 • Maximum: 48555,63 € met index (index: 1.7410)
 • Bereikte het hoogste na 27 jaar financiële kwalificaties.

Extralegale voordelen:

 • Een maaltijdcheque ter waarde van 7,30 euro;
 • Voorkeurtarieven voor medische diensten in alle ziekenhuizen op het Irisnetwerk (van toepassing op jou, je partner en je gezinsleden die in opkomst of ondergang zijn);
 • Interventie voor openbaar vervoer en / of fietssubsidie ​​(80%);
 • Jaarlijkse bonus
 • Het totale maandelijkse tweetalige inkomen is 150 euro (op voorwaarde dat u het Selor artikel 10 of 12 taalcertificaat kunt tonen);
 • 24 wettelijke feestdagen en 5 wettelijke feestdagen (plus enkele dagen indirecte vakantie);
 • Een groot aantal carrièremogelijkheden (iris) in grote netwerken;
 • Een op maat gemaakt integratieproces kan u nieuwe functieondersteuning bieden;
 • Een trainingsprogramma kan je kansen bieden om je carrière te ontwikkelen.

https://www.vindazo.be/vacatures/kam-coordinator.html