Digitalk
Image default
Aanbiedingen

Wat kan er allemaal misgaan bij een slecht arbobeleid?

Het Arbobeleid is een beleid dat door een werkgever binnen het bedrijf wordt gevoerd aangaande alles wat te maken heeft met de arbeidsomstandigheden. Hierbij moet je denken aan het maximaal aantal te werken uren, maar ook zaken zoals het tegengaan van verzuim. Kortom, een essentieel onderdeel voor iedere onderneming. Je kunt je namelijk wel voorstellen wat voor enorme gevolgen het kan hebben, wanneer de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf niet op orde zijn. Niet alleen leidt dit tot een waarschuwing en zelfs een boete van de inspectie, maar kan het ook de gezondheid van je werknemers in gevaar brengen. Daarnaast zijn er nog tal van redenen te noemen die het voeren van een goed arbobeleid zo ontzettend belangrijk maken.

 

Het doel van een goed arbobeleid

Door een goed arbobeleid te voeren als werkgever en dus als bedrijf en er ook voor te zorgen dat dit beleid keurig wordt nageleefd, zorg je ervoor dat je werknemers in een veilige en gezonde werkomgeving kunnen werken. Zo voorkom je bepaalde gevaarlijke situaties op de werkvloer en ook verklein je de kans op verzuim. Dit heeft natuurlijk niet alleen voordelen voor de werknemer, maar ook vooral voor de werkgever. De vervangings- en ziektekosten en verzekeringspremies kunnen namelijk bij eventuele ongevallen dusdanig oplopen, dat het voor een werkgever niet meer te betalen is. Daarbij komt ook dat een gezonde en vooral ook gemotiveerde werknemer een stuk productiever is. Belangrijk is dus om als werkgever niet alleen te zorgen voor een veilige werkomgeving, maar ook een omgeving waarbij stressvrij kan worden gewerkt. 

 

Hoe zorg je voor een goed arbobeleid?

Het voeren van een goed arbobeleid is voor veel werkgever een flinke uitdaging. Het is daarom dus ook aan te raden om hiervoor een bedrijf in de schakelen, die je hierin kan adviseren en ook kan ondersteunen in de operationele zaken rondom dit beleid. Zo neemt ADXpert de volledige zorg bij je weg, zodat jij je kunt focussen op de onderneming zelf. Door te kiezen voor een gecertificeerde arbodienst, wordt er eerst een audit uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen en wordt er op basis daarvan gekeken waar eventuele verbetering mogelijk is.

 

Hoe ga je om met extreme gevallen?

Wanneer een werknemer een keer ziek is, dan kun je dit vaak als werkgever prima zelf afhandelen. Maar hoe ga je om met iemand die langdurig ziek is? Wanneer een werknemer langer dan twee jaar in de ziektewet is, dan kan de werkgever ervoor kiezen het dienstverband eenzijdig op te zeggen. Dan zal het UWV deze werknemer overnemen en zal er worden gekeken naar een passende oplossing. Dit traject wordt ook wel het 3e spoor genoemd, waarbij er wordt gekeken naar een passende baan voor deze werknemer. Omdat dit een serieus traject is, is het aan te raden een 3e spoor traject adviseur in te schakelen, die deze zorg bij je weg kan nemen. Vooral gezien het feit deze werknemer al enige tijd niet heeft kunnen werken, is de stap om te re-integreren vaak enorm.